expand menu button

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Wat doet het SKAO.

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren. Hier vindt u de Ambities en Prioriteiten van SKAO.

SKAO jaagt bedrijven en overheden met de CO2-Prestatieladder aan om CO2 te reduceren met als doel een klimaatneutraal bedrijfsleven te realiseren. Wij verbinden partijen, delen kennis en zijn het hart van een groot netwerk.

Het secretariaat organiseert alle bijeenkomsten en vergaderingen van de verschillende onderdelen van de stichting zoals het bestuur, het CCvD, werkgroepen en de Technische Commissie. Het draagt zorg voor de communicatie(middelen), de website en lezingen en presentaties. Het faciliteert onderzoek naar de verbetering en doorontwikkeling van de CO2-Prestatieladder.

Wilt u meer weten over het SKAO en de CO2-Prestatieladder?
Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands. ©, Veldheer Engineering B.V..