expand menu button

Werkwijze

De werkwijze van Veldheer Engineering

Multidisciplinaire projecten worden altijd vanuit een integrale aanpak uitgevoerd. Onze specialisten werken nauw met elkaar samen. De BIM-methode wordt gehanteerd waardoor er een efficiënt en volgbaar proces ontstaat. BIM is een digitale methodiek van het ontwerpen en bouwen van bouwwerken en hun installaties. De nadruk hierbij ligt op één methode omdat alle instanties die bij het ontwerp en de realisatie betrokken zijn, gebruik maken van deze 3D-techniek. Hierdoor worden misverstanden door het verschillend interpreteren van technische data grotendeels voorkomen. De architect, de engineer en de bouwer werken samen met dezelfde dataset. Er  bestaat dus ook maar één 3D-model met daarin de data tot de kleinste details. Door deze integrale aanpak wordt het ontstaan van veilige constructies gewaarborgd.

Het projectteam wordt door één projectleider aangestuurd. De klant heeft daardoor dus een vast aanspreekpunt, één contactpersoon, hetgeen de communicatie ten goede komt.

Bij Veldheer Engineering bestaat een no-nonsens-mentaliteit, een pragmatische aanpak en nakomen wat afgesproken is, onder het motto: “afspraak is afspraak”.

Natuurlijk mogen wij vanwege ons kwaliteitsstreven, het ISO9001: 2015-certificaat voeren.

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands. ©, Veldheer Engineering B.V..