expand menu button

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

RI&E is een begrip in bijvoorbeeld de Arbo-wetgeving maar ook in het engineeringsvak is dat zo. Wij tekenen, rekenen en bouwen objecten die in de openbare ruimte hun functie uitoefenen en dat betekent dat er strikte eisen aan dit aspect van risicobeheersing zijn. RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Feitelijk gaat het erom dat de risico's van een te bouwen constructie, of dat nu een brug is of een klein onderdeel daarvan, ontworpen wordt met in achtname van de daarvoor geldende normen en veiligheidseisen.

De gehele keten bij een bouwwerk, dat is van opdrachtgever tot aannemer en van constructeur tot engineeringsbureau hoort de latente risico's van een bouwwerk in kaart te hebben gebracht en maatregelen te hebben getroffen om de aanwezige risico's het hoofd te bieden t.b.v. de gebruikers. Deze gebruikers zijn natuurlijk in eerste instantie de bouwvakkers en later natuurlijk de gebruikers van bijvoorbeeld een brug of viaduct.

Veldheer Engineering, gespecialiseerd in staal- en betonconstructies in de infrastructuur, hanteren op dit vlak een hoge standaard en passen de normen strikt toe. Wij kunnen vanuit die specialiteit ook andere bouwwerken controleren en doorrekenen op het gebied van RI&E.

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands. ©, Veldheer Engineering B.V..