expand menu button

Restlevensduurberekeningen

Veldheer Engineering kan voor u berekeningen maken m.b.t. de resterende levensduur van staal- en betonconstructies. Ook al het bewegingswerk van bruggen en sluizen komt hiervoor in aanmerking. Wij toetsen op basis van de huidige NEN-normen/Eurocodes. De levensduur van objecten en delen daarvan hangt af van een groot aantal factoren. U kunt hierbij denken aan de omgevingsfactoren, intensiteit van het gebruik, type brug, de gebruikte materialen, het bouwjaar etc. Natuurlijk houden wij al deze factoren in het oog bij dit type van berekeningen.

Deze berekeningen zijn de grondslag voor het vaststellen van budgetten voor langjarig onderhoud en eventueel nieuwbouw. Uiteraard gaan wij niet voorbij aan de bedrijfsveiligheid en bedrijfscontinuïteit van infrastructurele kunstwerken.

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands. ©, Veldheer Engineering B.V..