expand menu button

Projecten van Veldheer Engineering

Kademuren en waterkeringen in Nederland

Nederland is een waterrijk land. Om al dat water goed te kunnen beheersen maken we in ons land gebruik van duizenden kilometers aan kademuren en waterkeringen. We hebben daarvoor ook een uitstekende naam in het buitenland opgebouwd.

Toch moeten al die waterkeringen ook regelmatig worden beoordeeld op hun onderhoudstoestand. Zij zijn vanwege de weersinvloeden constant aan slijtage en achteruitgang onderhevig. Bij enkele grote steden is al sprake geweest van verzakking van de kademuren van grachten. Hier geldt natuurlijk ook dat bij de bouw van veel kademuren geen rekening kon worden gehouden met zwaardere en intensievere verkeer van vandaag.

Veldheer Engineering houdt zich bezig met het berekenen van de belastingen op deze waterkeringen om daarover aan gemeenten en provincies te adviseren. Hierdoor kunnen meerjarige onderhoudsplannen worden gemaakt zodat verrassingen door inzakkende of wegspoelende kademuren zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands. ©, Veldheer Engineering B.V..