expand menu button

Integrale ontwerpen

Bewegingswerk, fundering en bascule kelder

Door onze jarenlange ervaring in de engineering zijn wij in staat integrale ontwerpen te creëren. Die integrale ontwerpen behelzen het gelijktijdig doorrekenen en tekenen van meerdere disciplines zoals bijvoorbeeld bij de engineering van bruggen waarbij de aandrijvingslijn met draaipunten en bewegingswerk nauwkeurig in een betonnen landhoofd of basculekelder geplaatst moeten worden. Dit krachtenspel moet op tekening en in alle doorrekeningen al zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd. Uiteraard geldt dit ook voor de ontwikkelingsfase waarin we het UO (Uitvoeringsontwerp) en de werkplaatstekeningen maken.

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands. ©, Veldheer Engineering B.V..