expand menu button

Inspectie & Rapportage

Inspecties en bestekken

Zeker nu steeds meer blijkt dat gemeenten en provincies met een toenemend aantal verouderde bruggen te maken krijgen, is het zaak om de staat van deze infrastructuur scherp in de gaten te houden. Onlangs bepaalde de Hoge Raad dat achterstallig onderhoud door een gemeente kan leiden tot vervolging voor een strafbaar feit. In dit kader werd er al een gemeente veroordeeld tot een forse boete.

Met alle uitvoeringservaring die we hebben opgebouwd in de engineering van bruggen met en zonder een bewegingswerk, zijn wij bij uitstek in staat om kunstwerken te inspecteren en daatover te rapporteren aan de opdrachtgever. We gebruiken daar verschillende methodieken voor waaronder de RAW-systematiek. Deze bestekvorm geeft de aannemer een duidelijke structuur van de aard en omvang van de totale te leveren prestatie. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en risico's van beide contractpartners zijn evenwichtig afgebakend.

Daarnaast hanteren wij de CUR-117-aanbeveling. Deze CUR-117 biedt nog meer structuur aan zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. We zien inmiddels dat veel overheidsinstanties zoals gemeenten en provincies in toenemende mate voor het beheer van civiele kunstwerken, gebruik maken van deze tool.

Ook andere constructies zoals staal- en betonconstructies, vloer-, dak- en kademuurbelastingen kunnen door Veldheer Engineering worden geïnspecteerd.

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands. ©, Veldheer Engineering B.V..