expand menu button

Infrastructurele kunstwerken

Historie

Veldheer Engineering is actief in de infrastructuur van Nederland. De infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om Nederland goed te laten functioneren. De overheid draagt verantwoordelijkheid voor deze infrastructuur. Het Rijk is dus verantwoordelijk voor de aanleg van rijkswegen, tunnels, spoorlijnen en grote bouwwerken zoals waterkeringen en dijken. Provincies en gemeenten hebben verantwoordelijkheden voor de lokale verkeersinfrastructuur, inclusief het lokale openbaar vervoer. Gemeenten zijn daarmee ook verantwoordelijk voor een belangrijk deel van het beheer op kwaliteit en duurzaamheid van wegen, bruggen en tunnels. De waterschappen, een van de oudste democratische bestuurlijke organen ter wereld, hebben het kwalitatieve en kwantitatieve waterbeheer als belangrijkste taken.

 

Nieuwbouw bruggen

In opdracht van veel gemeenten zijn wij betrokken geweest bij de realisatie van nieuwbouwbruggen en sluizen.

Nieuwbouwbruggen variëren van fiets- en voetgangersbruggen tot verkeersbruggen in hoofdverkeerswegen, geschikt voor intensief zwaar verkeer.

Ook met Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen werken wij regelmatig samen. 

De hier getoonde Theo Fransmanbrug in Amsterdam Noord verbindt het NDSM-terrein met Buiksloterham. De brug is vernoemd naar de eerste stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Noord. Het is een beweegbare voetgangers- en fietsbrug die het zich snel ontwikkelende NDSM-terrein (woningen en nieuwe bedrijven) ontsluit. De brug werd ontworpen door Cyrus Clark uit Amsterdam. Veldheer Engineering heeft de engineering uitgevoerd van de bovenbouw en hydraulische aandrijving, waarbij de lasdetails tot op productieniveau zijn uitgewerkt. Ook de risico-inventarisatie en rapportage (RI&E) maakte onderdeel uit van onze werkzaamheden.

Renovatiebruggen

Bij renovaties van bruggen is Veldheer Engineering regelmatig betrokken. Renovaties aan bruggen zijn aan de orde van de dag. Een groot deel van het Nederlandse bestand aan bruggen en tunnels werd gebouwd in de jaren  vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dit deel van de infrastructuur heeft dus inmiddels ruim 60 jaar dienst gedaan in het ontsluiten van gebieden, steden en dorpen. Deze civiele kunstwerken zijn vaak niet berekend op het veel intensievere verkeer van hedentendage en op het veel zwaardere vrachtverkeer. 

Als besloten wordt een zgn. kunstwerk aan te pakken zal er een integrale beschouwing plaats moeten vinden omdat er veel technieken samen komen. Veldheer Engineering herberekent bij de verouderde bruggen, volgens de Europese richtlijnen, de landhoofden, opleggingen en funderingen. Vervolgens wordt de staalconstructie, het wegdek en de aandrijving beoordeeld en herberekend en ook de elektrische installatie zal meestal moeten worden aangepast waarbij vaak extra wensen worden meegenomen als centrale objectbediening (COB) en cameratoezicht (CCTV installatie).

Al deze specialismen herbergt Veldheer Engineering onder één dak. Wij engineren vaste en beweegbare bruggen. Op de foto ziet u de authentieke Constabelbrug in de gemeente Edam-Volendam, een prachtige ophaalbrug in de kom van de stad, tevens Rijksmonument. In opdracht van Slangen Staal uit Gouda heeft Veldheer de engineering uitgevoerd van de aandrijving van deze monumentale brug uit 1922, zowel voor het voorlopig, het definitief als het uitvoerend ontwerp. Bij de restauratie is de handbediening van de brug vervangen door een geëlektrificeerde bediening en is de vergrendeling van de voorhar middels een lineator uitgevoerd.

Dok- en sluisdeuren

Nederland is een land met heel veel waterwegen en al eeuwen houden we het water onder controle met waterbouwkundige kunstwerken. Veldheer Engineering doet naast veel bruggen ook regelmatig de engineering in de bouw en renovatie van dokken en sluizen. In Roermond is een sluisdeur vervangen. Veldheer Engineering heeft het UO (uitvoerend ontwerp) van deze sluisdeur gemaakt. Het bijzondere aan deze opdracht was dat de gelijkenis met de oude deur en de blijvende bestaande deur (nl. een geklonken constructie) in tact moest blijven.

Hier ziet u het inhijsen van een door ons geëngineerde dokdeur. Die kan weer 100 jaar mee.

Kademuren en waterkeringen

Veldheer Engineering ontwikkelt kademuren waarbij er vaak sprake is van nieuw te ontwikkelen projecten. Ook echter in de oude binnensteden van Nederland hebben de grachten- en kademuren het tegenwoordig zwaar te verduren. Regelmatig is er sprake van inzakkende kades omdat die destijds niet ontwikkeld zijn voor het huidige zware wegverkeer. Onlangs nog kwam in het nieuws dat de gemeente Amsterdam serieus werk moet gaan maken van renovatie en versterking van de 500 kilometer kade die binnen de gemeentegrenzen aanwezig zijn. Dit naar aanleiding van de verzakking van een grachtenkade. 

De foto laat een deel van de herstelwerkzaamheden zien van de glooiing van kade in de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen. de oeververdediging versleten was (hij was ruim 80 jaar oud) moest deze kademuur versneld gerenoveerd worden om instorting te voorkomen. Nadat er meerdere herstelmaatregelen op een rij waren gezet, werd op basis van de EMVI-score de beste oplossing gekozen.

Tijdelijke constructies

Heeft u een oplossing nodig voor een tijdelijke constructie?

Veldheer Engineering ontwerpt, berekent en tekent een praktische oplossing voor u. Voor realisatie van de spoorverdubbeling tussen de NS-stations Leidsche Rijn en Utrecht Centraal is over het Amsterdam-Rijnkanaal een extra spoorbrug UtARK gebouwd. Deze nieuwe spoorbrug is tussen de bestaande spoorbruggen door, naar zijn definitieve plaats geschoven. De spoorbrug weegt zo'n 3.200 ton. Om deze plaatsing op 20 centimeter naast de bestaande spoorbrug mogelijk te maken zijn tijdelijke staalconstructies gebouwd op de landhoofden. Er werden 50 funderingspalen geboord en ook werd een speciale weg aangelegd met 40.000 m3 zand. Veldheer Engineering heeft hiervan het uitvoerend ontwerp (UO) gemaakt.

Stempelramen en ondergronds bouwen

Hier ziet u de bouw van een stempelraam bij de Beatrixsluis in Nieuwegein. Om het ondergronds bouwen mogelijk te maken is eerst een zgn. stempelraam geplaatst. Een stempelraam is een constructie die er door middel van horizontale stempels op een damwand voor zorgt dat de grond- of waterdruk op de wanden van de uitgegraven bouwplaats wordt weerstaan. Het stempelraam in het buitenhoofd bestaat uit gordingen, stempels en schoren. Wij berekende de druk- en wrijvingskrachten die worden uitgeoefend op deze gehele constructie en gaven akkoord op de totale stabiliteit (sterkte en stijfheid) van de constructie.

Veldheer Engineering berekent en detailleert, volgens de Eurocodes, de benodigde stalen stempelconstructies en stempeluitval om goede stabiliteit en veiligheid te kunnen waarborgen.

Meer informatie hebben over Infra en onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op
Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands. ©, Veldheer Engineering B.V..