expand menu button

Algemene Voorwaarden

Veldheer Engineering werkt onder de algemene voorwaarden genaamd: De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) zoals zijn vastgelegd door de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs. De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer.

De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs. In 2005 is de DNR voor het eerst uitgebracht, onder de noemer DNR 2005. In 2011 is een herziening van de regeling uitgebracht, de DNR 2011. Inmiddels is er een herziening uitgebracht in juli 2013.

De DNR 2011 incl. de toelichting zijn hieronder opgenomen. Dit inclusief de engelse versie.

– DNR 2011 herzien (juli 2013)
– Toelichting op DNR 2011 herzien (juli 2013)
– The New Rules DNR 2011 revision (July 2013) [Engelse vertaling]
– Explanation DNR 2011 revision (July 2013) [Engelse vertaling Toelichting]

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands. ©, Veldheer Engineering B.V..