expand menu button

Kwantitatieve reductiedoelstellingen Scope 1, 2 en 3

Reducties van energie en CO2

Zoals iedereen moeten wij zuinig omgaan met onze natuurlijke bronnen, de vervuiling die we veroorzaken minimaliseren en de CO2-uitstoot fors terugdringen. Tenminste wanneer we de aarde beter willen doorgeven aan de volgende generatie. Met andere woorden we moeten duurzaam leven en duurzaam ondernemen; kortom duurzaam zijn!

CO2-Prestatieladder Trede 3

Veldheer Engineering heeft zich aangesloten bij een CO2-reductie-initiatief genaamd De CO2-Prestatieladder. Het SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en doorontwikkeling van het certificeringsschema. We zijn gecertificeerd voor alle regels en eisen die behoren bij Trede 3 van de ladder. Dit is voor bedrijven die hiermee hun eerste stappen zetten in bewust management van de CO2-footprint reductie een prima startniveau. En daarmee wordt gelijk duidelijk dat Veldheer Engineering (en de beide werkmaatschappijen) officieel zijn gecertificeerd. Ons CO2-Bewust-certificaat treft u hieronder aan. Dat houdt in dat we deze certificering in al onze uitingen naar buiten zullen brengen maar ook dat dit niet vrijblijvend is. Wij zetten onze eigen ISO-systematiek van het continue verbeteren ook in voor ons CO2-management. Daar worden we dan ook jaarlijks op gecontroleerd en beoordeeld. Er moet elk jaar vooruitgang worden geboekt. Die vooruitgang moet zich jaarlijks laten zien een aantoonbare verlaging van de cijfers van onze CO2-footprint.

We hebben ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot over een periode van 3 jaar in kaart gebracht. Hierbij in 2018 door ons aangemerkt als referentiejaar. In de tabel waarin we onze data bijhouden is een verdeling gemaakt naar Scope 1-emissies en Scope 2-emissies. In grote lijnen houdt dit in dat we kijken naar onze eigen energie-gebruikende apparatuur en ook naar de apparatuur die niet in ons eigendom is. Scope 1 (eigen) kunnen we directer managen dan Scope 2 (gehuurd of geleaset). De verdeling naar scope 1 of 2 vereist dus andere maatregelen, die overigens net zo intensief gevolgd en bestuurd moeten worden.

Wij komen tot het volgende overzicht:

 
Energiestromen Scope 1,2 en 3 2018 2019 2020
Aardgas Nm3/jaar 1.908 1.644 1.460
Elektriciteit kWh/jaar 21.755 25,889 28.867
Business Travel l/jaar 1.001 1.095 506

Voor het jaar 2021, waarvan nog niet alle cijfers beschikbaar zijn, voorzien we een verdere daling van het gebruik van de energiestromen. 2021 was na 2020 het tweede jaar van de COVID-pandemie en hierdoor hebben we stevig gesneden in de mobiliteit. Vergaderingen vonden nauwelijks nog op kantoor plaats maar werden via MS Teams of Skype gehouden en, op aangeven van de corona-maatregelen van de regering, werd meer vanuit huis gewerkt. Daarnaast zijn een aantal collega's een elektrische auto gaan rijden en zien we dus een verschuiving van diesel/benzine-gebruik naar elektriciteit.

Reductiedoelstellingen 2022

Reductiedoelstellingen t/m 2024
  Referentiejaar CO2 ton 2018 CO2 reductie
Totaal Veldheer   16,66 30%
Akersloot 2018 11,90 30%
Scope 1 2018 2,08 0%
Scope 2 2018 6,69 30%
Scope 3 2018 3,13 50%
Vlaardingen   4,76 30%
Scope 1 2018 4,73 15%
Scope 2 2018 0 30%
Scope 3 2018 0,03 50%
       

 

De beide werkmaatschappijen betrekken hun stroom van Essent en van Eneco en doen dat al sinds dat mogelijk werd, op basis van groene stroom. 'Onze stroom' wordt voor 100% opgewekt met wind, water en zonnecellen uit binnen- en buitenland. In de emissiefactoren-tabellen kunnen we daardoor ons elektriciteitsgebruik deels vermenigvuldigen met een 0-faktor.Toch willen we daar ook onze energiegebruik verlagen (vandaar het reductiepercentage) en hebben we in onderzoek of we de grote hoeveelheden oude TL-buizen zullen gaan vervangen door LED-verlichting. Dit moet op de elektriciteit een besparing geven van 10%. In de vestiging Akersloot willen we 60 oude TL-D buizen vervangen door TL-LED's. Dit levert een energiebesparing op van 50% tot 60% op de branduren van de verlichting.  Het totale electriciteitsgebruik kunnen we daarmee verlagen. In onze vestiging in Vlaardingen willen we alle, bijna 100, oude TL's gaan vervangen.

Daarnaast kijken we naar de printers. Vervanging van oudere laserprinters voor nieuwe energiezuiniger inktjetprinters wordt momenteel onderzocht.

Voor 2024 denken we met deze reductiemaatregelen een lange-termijn-besparing in het elektriciteitsgebruik te kunnen bewerkstelligen van 30% in de vestiging Akersloot en 15% in de vestiging Vlaardingen. Dit gemeten op de stand in het referentiejaar 2018.

Vragen over duurzaamheidsaspecten van Veldheer Engineering?
Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands. ©, Veldheer Engineering B.V..