expand menu button

Duurzaamheid en Veldheer Engineering

Circulair & Duurzaamheid

De projecten die deel uitmaken van onze  portfolio zijn zeer uiteenlopend. Het kan een simpel hekwerk zijn maar ook een complete brug met alle toebehoren.  De vragen die we bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld GWW-kunstwerken altijd aan de orde stellen gaan natuurlijk over de eisen die de opdrachtgever stelt aan het object. Deze eisen bepalen in hoge mate hoe we het betreffende object gaan inpassen in zijn omgeving; met welke veiligheidsaspecten en –normeringen we rekening moeten houden;

Zo zijn er vele vragen te beantwoorden. Voor elke opdracht wordt daardoor altijd een maatwerkoplossing gevonden.

Bij Veldheer Engineering  wordt voor elk te ontwikkelen object tevens altijd de vraag gesteld hoe we ook de duurzaamheids- en circulaire aspecten optimaal kunnen invullen. Er kunnen daarbij verschillende grootheden een cruciale rol gaan spelen. De nadruk kan liggen op het energieverbruik maar ook op het gebruik van materialen. Ook kan de levensduur een belangrijke eis zijn waardoor gekozen gaat worden voor specifieke bouwmaterialen. Dit alles passen we toe zonder de veiligheidseisen geweld aan te doen

We hanteren daarbij de Life Cycle Cost-benadering (LCC)-en het RAMS-proces als integraal deel van diverse fasen van ontwerp tot en met de exploitatie.

Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoud en veiligheid zijn de sleutels in onze benaderwijze. Daardoor is elke opdracht maatwerk om tot de meest duurzame oplossing te komen.

Een belangrijke leidraad in dit verband is de Aanpak Duurzaam GWW. Net als wij, gebruiken een groot aantal belangrijke spelers in de markt voor GWW deze leidraad.

Als onderneming is het natuurlijk ook van belang dat wij zelf duurzaam handelen. Hiervoor monitoren we onze eigen CO2-footprint en daar waar mogelijke proberen we die continue te verkleinen. Hiertoe onderzoeken we ons eigen bedrijf met behulp van de CO2-prestatieladder en zijn we:

  • actief in het reduceren van ons eigen energie- en materiaalverbruik;
  • reizen we zoveel mogelijk gezamenlijk naar projecten;
  • stimuleren wij het gebruik van de fiets en het OV;
  • reizen we niet, als we via skype of andere moderne telecommunicatietechnieken kunnen communiceren
  • scheiden we onze afvalstromen;
  • verlagen we actief onze CO2-uitstoot;

Deze manier van kijken naar ons leefmilieu en alle uitdagingen die daarbij horen, passen we ook toe in de projecten waarvoor wij de engineering doen en de projectbegeleiding. We nemen dus graag onze verantwoordelijkheid en dragen duurzaamheid en circulariteit uit in onze dagelijkse praktijk.

Meer weten over ons CO2-Bewust-certificaat via SKAO?
Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands. ©, Veldheer Engineering B.V..