expand menu button

Kwantitatieve reductiedoelstellingen Scope 1, 2 en 3

Reducties van energie en CElektriciteitO2

Zoals iedereen moeten ook wij zuinig omgaan met onze natuurlijke bronnen, de vervuiling die we veroorzaken minimaliseren en de CO2-uitstoot fors terugdringen. Tenminste, wanneer we de aarde beter willen doorgeven aan de volgende generatie. Met andere woorden we moeten duurzaam leven en duurzaam ondernemen; kortom duurzaam zijn!

CO2-Prestatieladder Trede 3

Veldheer Engineering heeft zich in 2022 aangesloten bij een CO2-reductie-initiatief genaamd De CO2-Prestatieladder. Het SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en is verantwoordelijk voor het gebruik en doorontwikkeling van het certificeringsschema. We zijn gecertificeerd voor alle regels en eisen die behoren bij Trede 3 van deze ladder. Dit is voor bedrijven die hiermee hun eerste stappen zetten in bewust management van de CO2-footprint reductie een prima startniveau. En daarmee wordt gelijk duidelijk dat Veldheer Engineering (en de beide werkmaatschappijen) officieel zijn gecertificeerd. Dat houdt in dat we deze certificering in al onze uitingen naar buiten zullen brengen maar ook dat dit niet vrijblijvend is. Wij zetten onze eigen ISO-systematiek van het continue verbeteren (ISO9001) ook in voor ons CO2-management. Daar worden we dan ook jaarlijks op gecontroleerd en beoordeeld. Er moet elk jaar vooruitgang worden geboekt.

We hebben ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot over een periode van 5 jaar in kaart gebracht. Hierbij is 2018 door ons aangemerkt als referentiejaar. In de tabel waarin we onze data bijhouden is een verdeling gemaakt naar Scope 1-, Scope 2- en Scope 3-emissies. In grote lijnen houdt dit in dat we kijken naar onze eigen directe en indirecte energieverbruik en naar onze business-travel.

 

Gebruikte energie bij Veldheer in Nm3 - kWh - liters
ENERGIESTROMEN VELDHEER 2018 2019 2020 2021 2022
Aardgas Nm3/Jaar   1.908   1.645   1.460   1,721   1.600
Elektriciteit kWh/Jaar 21.755 25.889 28.867 17.501 28.406
Business Travel liters/Jaar   1.001 1  .095      506      595      461

 

2021 was na 2020 het tweede jaar van de COVID-pandemie en hierdoor hebben we stevig gesneden in de mobiliteit. Vergaderingen vonden nauwelijks nog op kantoor of bij de klant plaats maar werden via MS Teams of Skype gehouden en er werd meer vanuit huis gewerkt. Daarnaast zijn een aantal collega's een elektrische auto gaan rijden en zien we dus een verschuiving van diesel/benzine-gebruik naar elektriciteit.

                                                                CO2 Uitstoot in tonnen

                                                       Realisatie Doelen Veldheer t/m 2022

 

     Uitstoot 2018

      Uitstoot 2022

      Realisatie%

           2022

      Doel% 2024

Akersloot

           11,90

               6,59

           44,6%

            30%

Scope 1

             2,08

               1,48

           28,8%

              0%

Scope 2

             6,69

               4,66

           30,3%

             30%

Scope 3

             3,13

               0,45

         85,6%

             50%

 

 

 

 

 

Vlaardingen

            4,76

              3,0

         37%

              30%

Scope 1

            4,73

             3,0

         36,6%

              15%

Scope 2

               0

                0

          0%

              30%

Scope 3

            0,03

            0

         0%

              50%

 

 

 

 

 

Veldheer

           16,66

           9.59

          42,2%

             30%

De werkmaatschappijen betrekken hun stroom van Essent en van Vattenfall en doen dat al, sinds dat mogelijk werd, op basis van groene stroom. 'Onze stroom' wordt voor 100% opgewekt met wind, water en zonnecellen uit binnen- en buitenland. In de emissiefactoren-tabellen kunnen we daardoor ons elektriciteitsgebruik deels (daar waar we volledig binnenlandse stroom gebruiken) vermenigvuldigen met een 0-faktor. Toch willen we daar ook ons energiegebruik verlagen (vandaar het reductiepercentage). Inmiddels zijn in 2022 in Akersloot alle oude TL-lampen vervangen door LED-armaturen wat een grote energiebesparing tot gevolg zal hebben. Het totale elektriciteitsgebruik kunnen we daarmee fors verlagen. In onze vestiging in Vlaardingen zijn ook alle, bijna 100, oude TL's vervangen.

Daarnaast kijken we naar de printers. Vervanging van oudere laserprinters voor nieuwe energiezuiniger inktjetprinters is in Akersloot in gang gezet. Een laserprinter geeft in het printproces enorme hoeveelheden warmte af. De energie die daarvoor wordt gebruikt is niet nodig bij een intktjetprinter.

In 2022 is de dieselbus die in gebruik was in Akersloot vervangen door een elektrische auto hetgeen natuurlijk weer een mooi besparingseffect heeft gehad op de cijfers over 2022.

We liggen op koers om de doelen voor 2024, die we hebben vastgelegd in ons CO2-Bewust-certificaat, te gaan halen. Ondertussen blijven we doorzoeken naar nog meer besparingsmogelijkheden

 

 

 

 

Vragen over duurzaamheidsaspecten van Veldheer Engineering?
Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands. ©, Veldheer Engineering B.V..