expand menu button

Reducties van de CO2-Footprint

Onze CO2-Footprint

Ieder persoon, huishouden of bedrijf heeft door middel van het gebruik van goederen en energie een CO2-footprint. De laatste jaren is duidelijk geworden dat door onze energieconsumptie t.b.v. verwarming, vervoer, verlichting, productie van goederen, er een CO2-emissie plaats vindt die veel te groot is geworden. Deze emissie moet wereldwijd worden teruggebracht omdat het als broeikasgas de aarde doet opwarmen. Stijgende gemiddelde temperaturen heeft grote klimaatwijzigingen op aarde tot gevolg en die kunnen op den duur onze levenswijze in gevaar brengen.

In ons energie- en CO2-managementsysteem volgen wij onze eigen CO2-Footprint over meerdere jaren en zullen na bestudering van de trends hierin, tot maatregelen komen om onze CO2-emissie terug te dringen. Met als referentiejaar 2018 zien we nu al ontwikkelingen. Daarnaast zullen we ook projectdossiers aanleggen van onze projecten zodat we ook onze activiteiten, die we doen in aan ons gegunde projecten, kritisch blijven volgen.

Hierbij geldt ook dat we specifiek kijken naar de Scope 1- en Scope 2-emissies (resp. emissies die worden uitgestoten door eigen installaties en emissies die worden uitgestoten door installaties die niet bij Veldheer Engineering in eigendom zijn). Daarnaast zijn de CO2-consequenties voor Scope 3 (Business Travel) beschreven. Onze doelen zijn geformuleerd voor het jaar 2024 (zie de pagina Reductiedoelstellingen op deze site).

Onze CO2-footprint moet dus, net als alle andere footprints ter wereld, worden teruggebracht. We hadden dit in de Veldheer-organisatie al als doel in de afgelopen jaren en hebben dit nu tot formeel beleid gemaakt door ons aan te sluiten bij de CO2-Prestatieladder. Door de richtlijnen en gedragsregels die hierbij behoren, te accepteren, vindt er een jaarlijks consequente aansturing plaats op zaken als reductiedoelstellingen, footprintverkleining, verlaging energiegebruik en het bouwen aan awareness voor personeel en relaties.

Volg de link voor de resultaten over de afgelopen 5 jaren.

 

Downloads

Vragen over duurzaamheidsaspecten van Veldheer Engineering?
Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands. ©, Veldheer Engineering B.V..